Et digitalt skifte i skolen?

Kommuneforlaget har lenge levert gode digitale løsninger på kommunenes utfordringer. Grundig testing og kvalitet må ligge til grunn når systemer skal rulles ut i organisasjoner av typen «kommune-Norge», og det er denne erfaringen og tryggheten som også gir rom for innovasjon. Kommuneforlaget ble denne våren kåret til en av landets mest innovative bedrifter.

Administrerende direktør Thor Jørgen Kristiansen og utviklings- og leveransesjef Per Olav Nyborg er to av dem som har fått æren for innovasjonsinnsatsen, og er begge aktive i nettverket Open Innovation lab of Norway. I forbindelse med forventede læreplanendringer i 2019/2020 forventer   Kommuneforlaget stor utskifting av læremidler, og med det kan det åpnes det for et digitalt skifte i skolen. På FuNKon17 kommer de blant annet til å snakke om hvordan elektroniske løsninger kan hjelpe elever/studenter og lærere i læringsarbeid, og dele erfaringer fra utvikling av VR-støtttet matematikkundervisning.

Les mer om talerne og Kommuneforlaget i Innomag.