Cathrine von Ibenfeldt, Katusha Otter Nilsen og Hilde Skjerve

Studentresponssystemer for studentaktiv læring – ulike tilnærminger og erfaringer med ulike systemer

Det finnes etterhvert mange ulike studentresponssystemer og de brukes med ulike begrunnelser. De kan bidra til å holde studentene skjerpet der og da i en forelesning/webinar, de kan brukes som grunnlag for læringsanalyse og de kan gi den enkelte underviser direkte tilbakemelding på egen undervisning. I denne sesjonen deler tre undervisere, som til sammen dekker ulike fagområder og har mange års erfaring som med god bruk av digitale verktøy og metoder i undervisningen, sine ferske erfaringer.

Learning Catalytics utenfor klasserommet: Høyskolelektor  Cathrine von Ibenfeldt presenterer sine erfaringer med ukentlige hjemmeoppgaver via Learning Catalytics der studentene har fått kvalitative tilbakemeldinger på sine innleveringer. Arbeidet som presenteres er en longitudinell studie på sammenheng mellom pre og post karakterer for studenter som enten har deltatt digitalt eller som ikke har benyttet seg av tilbudet.

Katusha Otter Nilsen, høyskolelektor ved Institutt for Ledelse og organisasjon, bruker systemer som Learning Catalytics og Kahoot i store forelesningsgrupper, men deler også erfaringer fra et prøveprosjekt med studentrespons fra studenter utenfor det fysiske klasserommet. Denne høsten driver hun et forsøk med streaming av forelesninger, og vil fortelle om bruk av studentresponssystemer i forbindelse med dette.

Hilde Skjerve er høyskolelektor, faglig studieleder for Bachelor i Akupunktur og seksjonsleder for bachelorgradene i akupunktur og osteopati ved Høyskolen Kristiania. Av og til er det utfordrende for en foreleser å få i gang en dialog i klasserommet.  Hvis dialogen kommer i gang er det ofte en gruppe som er aktive og en passive. Learning Catalytics ble tatt i bruk for å fremme studentaktiviteten i klasserommet ved å bruke refleksjonsspørsmål og tekstforståelse.