Omid Mirmotahari, John Magne Kalhovde og Anette Sørensen

Samstemt undervisning og elevinvolvering -vurdering for læring

Hverandrevurdering, medstudentvurdering, kameratvurdering, peer assessment, peer review… kjært barn har mange navn. Nytteverdien av gode hverandrevurderingsprosesser er beskrevet i bøker og rapporter, men hvordan få det til i praksis? Enten man trenger en dytt for å komme i gang, inspirasjon til å fortsette eller bare har lyst til å høre mer; dette er erfaringsdeling fra nybrottsarbeid.

Omid Mirmotahari ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo og flere ganger  kåret til Årets foreleser av studentene, er blitt omtalt som det selvsagte valget når man ønsker kunnskap om gode vurderingskriterier i systematisk arbeid med hverandrevurdering.  Han er også mannen bak det nye systemet for automatisk tilbakemelding som i tillegg kan gi gi karakterbegrunnelse. Les gjerne artikkelen i Khrono. Mirmotahari sier at dette systemet også kan brukes til å støtte hverandrevurdering i samstemt undervisning. I dette innlegget forteller han om begge deler.

John Magne Kalhovde har gjennom flere år vært en viktig pådriver for bruk av læringsteknologi i undervisningen ved Høyskolen Kristiania, og er en erfaren nettlærer. I denne sesjonen forteller han om hvordan han og studentene bruker video i systematisk vurderingsarbeid. I samme sesjon møter du høyskolelektor Anette Sørensen. Hun underviser i akupunktur, hvor man denne høsten har brukt medstudentvurdering som ny arbeids- og vurderingsform.. På Høyskolen Kristiania har flere av underviserne tatt i bruk verktøyet Peergrade og du får høre om erfaringer med bruk av verktøyet.