Omid Mirmotahari, Fredrik Refsli og John Magne Kalhovde

Samstemt undervisning og elevinvolvering -vurdering for læring

Hverandrevurdering, medstudentvurdering, kameratvurdering, peer assessment, peer review… kjært barn har mange navn. Nytteverdien av gode hverandrevurderingsprosesser er beskrevet i bøker og rapporter, men hvordan få det til i praksis? Enten man trenger en dytt for å komme i gang, inspirasjon til å fortsette eller bare har lyst til å høre mer; dette er erfaringsdeling fra nybrottsarbeid.

Omid Mirmotahari ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo og flere ganger  kåret til Årets foreleser av studentene, er blitt omtalt som det selvsagte valget når man ønsker kunnskap om gode vurderingskriterier i systematisk arbeid med hverandrevurdering.  Han er også mannen bak det nye systemet for automatisk tilbakemelding som i tillegg kan gi gi karakterbegrunnelse. Les gjerne artikkelen i Khrono. Mirmotahari sier at dette systemet også kan brukes til å støtte hverandrevurdering i samstemt undervisning. I dette innlegget forteller han om begge deler.

Fredrik Eive Refsli er emneansvarlig for Høyskolen Kristianias bachelor i Grafisk design og underviser i typografi, designstrategi og visuell identitet. Både i første og femte semester er hverandrevurdering en viktig del av studiet, og Refsli deler praktiske erfaringer med bruk av verktøyet Peergrade.

John Magne Kalhovde har gjennom flere år vært en viktig pådriver for bruk av læringsteknologi i undervisningen ved Høyskolen Kristiania, og er en erfaren nettlærer. I denne sesjonen forteller han om hvordan han og studentene bruker video i systematisk vurderingsarbeid.