Store data, mellomstore og små data og læringsanalyse. En rask kikk på Google viser at søketallene fortsatt stiger, så interessen er der, men har vi omsatt teoretisk kunnskap til handling? På fjorårets SETT-dagene trakk Kjetil Idås full sal med foredraget «På tide å endre undervisningspraksis?» om hvordan han bruker mellomstore data for å skaffe seg oversikt over elevenes læring og tilpasse undervisningen deretter. På Learning Solutions i Orlando  vant han med Nettskolen Vestfold LSCon-prisen Best Academic Solution for bruk av teknologi for å understøtte læringsprosesser basert på læringsdata som læreren bruker i det virtuelle klasserommet. På FuNKon17 gir han nyttige tips om bruk av verktøy som den enkelte kan ta i bruk. En slags «Læringsanalyse 101».

Kjetil Idås brenner for deling og åpenhet, for å fjerne grenser i utdanning og for å bruke teknologi til beste for elevenes læring. Følg Idås og Nettskolen Vestfold på Facebook og Vimeo.