Kjetil Idås om å endre undervisningsprakis

Der vi før måtte vente til slutten av læringsprosessen med å vurdere oppnådd kunskap, har vi med dagens teknologi helt andre muligheter til å se hvor studentene er og hva slags støtte de trenger. Vi hører om datasett og læringsanalyse, men greier vi å trekke det helt ned på jorda -eller inn i klasserommet? Kjetil Idås vet hvordan bruke informasjon om læring til å støtte mer læring. Møt ham på FuNKon17, og kom hjem med nye verktøy i boksen.

Noen av idås sine ideer presenteres i videoen.

Endre undervisningspraksis from Kjetil Idås on Vimeo.

 

Book review with a prize: “The Social Leadership Handbook Second Edition”

A gentle book about learning and leading in a constantly changing world.

Read and reviewed by Kari Olstad

This book was read with the intention of investigating the connection between social leadership and education. The author is Julian Stodd, writer, speaker and founder of Sea Salt Learning, who will be closing the conference on the 23rd.

The book is divided into three parts. The first is called “The social age”. It is mapping out the world we live in, a changing map. And I would call it a normative as well as descriptive map.

Stodd writes: “Learning is extended and expanded as it moves beyond the purely classroom-based environment and into performance support and real-world application. In this context learning is more owned by the individual and highly portable. (…) Social learning can be viewed as the semi-formal layers that surround the formal. (…) In this context the role of the social leader is based on facilitation, mentoring and coaching rather than grounded in knowledge and formal hierarchy, both of which have diminishing status.” (p.17) which maybe best explains the connection between the teacher in a formal learning situation and the leader of a team or organisation.

Part two is the most extensive. It explains and exemplifies the basic model of the book; the NET-model. The N is for Narrative, E is Engagement and T is Technology.

Together they represent a map for how to navigate the social, cooperative and collaborative spaces that exist because of the technology (Stodd has actually drawn a map in the book too) so that we earn a reputation that supports an authority that enables us to influence others. I do believe this can be a useful tool for educators.

Stodd is referring to the modern communicational and cooperative leader style as #WorkingOutLoud. Of which follows that the leader or teacher should facilitate for #LearningOutLoud (I did not know these hashtags, but I enjoyed investigating them).

Part three of the book is simply called “Application”. In short it is many of the theories and the solutions from the two first parts, but this time aimed more at the actions of the leaders and the organisations.

Stodd is not trying to dismiss formal structures, he simply says there is an informal world that dips into the formal, and we need to learn how to navigate it. If we agree with Stodd that the organisations cannot own the conversations, they no longer own the technology because it has been democratized and highly accessible, then “something” must replace control. And if this is true for organisations it must be true for education. Because the technology is equally accessible to students. The leadership in education and other organisations must be built not only on formal authority, but on earned reputation and trust, based upon humility, kindness and fairness.

Flexible Education Norway released a guide for online tutors this winter. We are trying to keep an eye on trends and developments in education, especially online education. Learners collaborating outside the formal learning rooms, taking on the curating and tutoring role; the relaxed approach to education in MOOCs and On Demand Learning on the job are some of the trends we see and that implies a changed learning style. Which again calls for a changed leader style. Or tuition style. Which this book can provide a basis for.

Having said that, “The Social Leadership Handbook” is still probably more for the average leader than the average teacher, but the average teacher will be able to connect the dots.

The book is very accessible with mind maps and models in Stodds’ characteristic style on. It could even be shorter, because there is some overlapping between the chapters which works well for the “dipping-in-reader” but seems a little redundant to the “from-beginning-to end-reader. At least the message is reinforced, and Stodd tries to do this in a not too intrusive way. In many ways it is a gentle and respectful book. Except from for the adult eyes. The fonts and colours in the printed version of the book are pretty, but required my best reading glasses and good lighting.

I am going to read the book again, so I am keeping my copy, but Stodd is giving away a free copy to a random attendee on the conference. Register before the evening on September the 15th, and we will draw a winner among the “early birds”. The book is also available on Amazon and iTunes.

 

 

Med hverandrevurdering for demokratiet

Av: Kari Olstad

Det lyder litt svulstig, men er slett ikke flåsete ment, og jeg tror faktisk at en effekt av systematisk hverandrevurdering i utdanning kan være styrket ytringsfrihet og likestilling og demokrati, som i dag lider under internettrolling og geriljadebatteknikk.

På engelsk kaller de det ofte peer review. Vi har prøvd oss med kameratvurdering. Og hverandrevurdering. Uansett hva vi kaller det; vi snakker om vurdering av tekst (gjerne utvidet tekstbegrep) og tilbakemelding på samme mellom to som i denne konteksten er å regne som likeverdige. Sånn omtrent.

Selv i førsteklasse finnes det hverandrevurderingspedagogikk, som POS (prosessorientert skriving) der elevene tilbakemelder på tekster som kan være muntlige, skriftlige, visuelle eller multimediale. De klarer å forholde seg til både vurderingskriterier og åpen kommunikasjon, disse meterhøye skapningene.

Oppover i studieløpet utvider og utvikler man repertoaret, og det finnes mange metoder, tips og triks for å få dette til å fungere slik at det fremmer læring og forståelse både hos den som vurderer og den som vurderes. Det kan være litt delikat å gi tilbakemelding på andres arbeid. Jeg deltok i et nettstudium der deltagerne stort sett var lærere, og man skulle tro vi alle var profesjonelle tilbakemeldere, men når vi skulle vurdere våre «likemenn», da ble det nokså pjuskete greier. Vi ble usikre på kriteriene -er det ikke like sannsynlig at det er jeg som har misforstått som min eminente kollega hvis arbeid jeg ikke får til å henge i hop? Det var ikke prosessen med å vurdere studentarbeider som var fremmed, det var konteksten.

Derfor tenker jeg at hverandrevurdering handler om holdninger like mye som teknikk. At det å gi og få tilbakemelding er en god ting. At det ikke handler om kritikk. Og at det å bli invitert inn i andres tekst er å møte noen som har turt å gjøre seg sårbar -det tar man imot med respekt.

Og dermed er jeg kommet fram til mitt poeng:

Hvis vi lærer, virkelig får det under huden, å gi tilbakemelding til andre på en ærlig og konstruktiv måte. Hvis vi blir vant til å få tilbakemelding, både klønete og velformulert, blir vant til å kjenne på hva det gjør med oss, da blir vi kanskje også bedre på å håndtere dette sosiale internettet versjon 2.0, og 3.0 og alle kommende heltall og desimaler. Jeg tror ikke det får trollene til å sprekke, men det burde hindre dem i å formere seg noe særlig.

Tenker jeg. Velkommen til å hverandrevurdere blogginnlegget. Eller kom på FuNKon og få en praktisk og faglig tilnærming til temaet.

 

Bilde:https://www.flickr.com/photos/ufv/23498676105

BLOGG: AI er det nye UI

“AI is the new UI”. Google det, og du får ca 7 millioner treff. Kunstig intelligens er den nye brukeropplevelsen. Eller brukergrensesnittet. «AI (Artificial Intelligence) has already changed learning through Google, interfaces, content, creation, curation, consolidation and assessment.” sier Donald Clark, som svar på hva han vil snakke om på FuNKon17.  Og med det sender han i hvert fall hodet mitt i alle retninger.

For på den ene siden er jo dette strålende nytt, særlig for oss som har levd en stund. Det betyr at vi kan snakke med nettsteder slik vi før snakket med folk bak skranker og disker; muntlig og med utgangspunkt i egne behov. I stedet for å måtte klikke og taste inn vårt ærend på de steder og de måter virksomheten har bestemt at ærend skal klikkes og tastes.

På den annen side har vi jo denne filterbobla, eller ekkokammeret, å bekymre oss for, da. Denne effekten av at våre preferanser samles og analyseres for å tilby oss mer av samme sorten. Skal jeg bekymre meg for at mitt digitale selv skal surre rundt i stadig mindre sirkler, som en gressklipper i bånd, også i en læringssituasjon?

Donald Clark, som noen kanskje har møtt på Læringsfestivalen eller Online Educa, har ikke sagt hvorvidt han mener bruken av kunstig intelligens er mest nyttig eller mest nifs i læringssammenheng. Men han åpner FuNKon17 den 22. november, så noen svar skal vi få. Og kanskje anledning til å stille enda flere spørsmål.

Og les gjerne Clarks egen blogg om temaet, så har dere enda mer å prate om hvis dere havner ved siden av hverandre til middag.

Blogg: Velkommen til FuNKon

Hvert år arrangerer Fleksibel utdanning Norge en nasjonal konferanse for sine medlemmer, samarbeidspartnere og alle interesserte. I år arrangeres den hos, og i samarbeid med, Høyskolen Kristiania. Og det vil deltagerne merke.

Høyskolen Kristiania het tidligere NKS (Norsk Korrespondanseskole) og er et av FuNs opprinnelige medlemmer fra 1968. Den gang FuN het Norsk Brevskoleforbund. Og fjernundervisning foregikk pr. brev. Som tuslet seg bedagelig gjennom det norske postvesen. Nå foregår alt på nett. Så raskt at studenten ikke alltid rekker å stille spørsmålet en gang, før hun har fått svar.

Teknologien påvirker norsk utdanning og gir oss muligheter til å tenke nytt, både praktisk og læringsfremmende. Ved å møtes til en årlig konferanse bidrar FuNs medlemmer aktivt til en positiv utvikling gjennom å dele og lære av hverandre. FuNKon skal vise frem ny teknologi og eksempler på god pedagogisk praksis, og den skal være et nasjonalt møtested. Selv om det trolig ikke vil være mange studenter som deltar på FuNKon17, er studenten i høyeste grad i til stede i utvalget av faglige innlegg der studentaktive lærings- og vurderingsformer og læringsanalyse er de viktigste temaene. For det er ikke teknologien som er målet. Den er middelet som skal gjøre god utdanning enda mer tilgjengelig for enda flere mennesker.

Konferansen er åpen, så det er bare å melde seg på. Om du administrerer en nettskole, underviser, lager kurs er opptatt av teknologi i utdanning eller opptatt av utdanning i det hele tatt, da kan nok denne konferansen være noe for deg.