Fleksibel utdanning Norge vil også i år hedre en av de mange dyktige underviserne med en pris, og inviterer sine medlemmer til å nominere kandidater.

Vinnerne setter pris på oppmerksomheten, og det er lett å nominere:

Som nettlærer regnes en som underviser ett eller flere kurs/studier via nett, og nettlæreren kan nomineres innenfor ett eller flere av følgende kriterier:

  • fremmer gode læringsprosesser på nett
  • er innovativ i bruk av ny teknologi
  • bidrar til utvikling av nettbasert utdanning som metode

FuNs medlemmer kan nominere en eller flere kandidater med en kort, skriftlig begrunnelse. Sendes olstad@fleksibelutdanning.no innen 17. oktober

FuNs kvalitetsutvalg vurderer nominasjonene og kårer en vinner som kunngjøres på konferansens første dag.

De tre siste årene har vinnerne vært: Petter Andreas Kongsgården, Høgskolen i Sørøst-Norge (2016), Karijanne Lund Methi, Akademiet Nettstudier og Peer Sverre Andersen, Høgskolen i Telemark (2015) og  Arne Heimestøl, Globalskolen (2014).